Kép nhựa

Đánh giá

Liên hệ

Kép nhựa nối ống tiện ren 2 đầu.

Vật liệu nhựa PVC, HDPE, PPH, PPH

Kích cỡ: DN8 – DN100