Van bướm nhựa tay quay

Đánh giá

34,000 

Van bướm nhựa được làm từ các vật liệu nhựa như: PVC, uPVC, cPVC

Độ trơ về hóa học nên được sử dụng nhiều trong các môi trường hóa chất, axit…

Hạn chế sử dụng trong các môi trường có nhiệt độ cao, cụ thể là trên 60°C