Van bướm tín hiệu AUT

Đánh giá

40,000 

Sử dụng bộ tín hiệu điện 24v gắn trực tiếp với trục van

Kiểm soát được tình trạng và góc mở của van

Nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc của van