Van cổng ty chìm ARV

Đánh giá

25,000 

Là dòng van của Malaysia được sản xuất trên tiêu chuẩn của Châu Âu nhưng dựa trên công nghệ sản xuất và thiết kế ảnh hưởng bởi dòng van Trung Quốc.Van cổng ty nổi ARV được tập hợp từ chất lượng đến công nghệ của cả phương Tây lẫn phương Đông.